PERSONEL ALIMI

Karatekin Üniversitesi en az lise mezunu işçi alım ilanı! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kontratlı işçi çalıştırılmasına ait 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslara” nazaran, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca 10 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istidam sağlayacak olan kurum, 2020 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle görevlendirme yapacak. İşte kontratlı işçi alımına ait merak edilen ayrıntılar…

Son Müracaat Ne Vakit?

Çankırı Karatekin Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 21 Şubat 2022 tarihinde başlayıp 7 mart 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Müracaatta bulunmak isteyen adayların www.karatekin.edu.tr adresinden temin edebilecekleri müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

Gerekli Evraklar Neler?

1- Müracaat formu (www.karatekin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

3- Diploma yahut mezuniyet evrakı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

4- 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

5- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

6- İsimli Sicil Dokümanı. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum evrakı. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

8- Muhafaza ve Güvenlik takımı için Güvenlik Vazifelisi kimlik kartı ile ehliyet fotokopisi,

9- Muhafaza ve Güvenlik takımı için boy-kilo endeksini gösterir sıhhat kuruluşu onaylı doküman,

10- Sertifika kaidesi olan takımlar için istenilen sertifikanın aslı yahut onaylı sureti.

11- 1 adet vesikalık fotoğraf

Müracaat Kuralları Neler?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) bendinde belirtilen kaideleri taşımak.

2- Erkek adayların askerlikle bağı bulunmaması (Askerliğini yapmış yahut muaf olunması gerekmektedir).

3- 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sıhhat heyeti raporu istenecektir.)

4- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

5- Son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet kontratı asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmemiş olması yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç kontratını tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Başvuracak adayların belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olması, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

7- Adayların 2020 KPSS(B) kümesi puan cinslerinden nitelikte belirtilen lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan cinsine sahip olması gerekmektedir.

8- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak. 9- Özel kaidelerin ilan tarihinin birinci günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

10- Adaylara hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine getirmediği tespit edilen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her evresinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12- Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla konuma müracaat yapılamayacaktır.

13- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Kelam konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Kaynak: Haber7

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu